Tüm soru ve cevaplarımız

FAQ

ÇALIŞAN HISSEDARLIĞI

1. NEDEN MICHELIN HİSSEDARI OLMALIYIM?

Grup çalışanlar için hissedarlığı daha erişilebilir kılmayı arzu ediyor. “Çalışanların hissedar olması iki açıdan önemli. İlk olarak hepimizin Gruba olan güveninin ve bağlılığının bir göstergesi. Ayrıca grubun çekirdek hissedar yapısının güçlenmesine katkıda bulunarak şirket sermayesini daha dengeli hale getiriyor. Bu iki nedenle, çalışan hissedarlığının önümüzdeki yıllarda güçlü bir şekilde büyümesini temenni ediyoruz”.

2. HİSSEDAR OLAN ÇALIŞANLARIN OLMAYANLARA KIYASLA EK HAKLARI OLACAK MI?

Hayır. Hissedar olmak çalışan olma statüsünü hiçbir şekilde etkilemez. Bu iki statünün birbirinden bağımsız ve ayrı şartları mevcuttur. Hissedarların, çalışan olsun veya olmasın, Şirketin ekonomik ve finansal durumu hakkında bilgilenme hakkının yanı sıra, hissedarlar Genel Kurulunda oy kullanma ve miktarı ve ödemesi şirketin performansına bağlı olarak belirlenen ve Genel Kurul oylamasına sunulan temettü ödemesi alma hakkı vardır.

3. HİSSEDAR ÇALIŞAN OLARAK NASIL BİR KÂR BEKLEYEBİLİRİM?

Tüm hissedarlar gibi, her yıl sahip olduğunuz hisse başına şirket sonuçlarına bağlı olarak hissedarlar Genel Kurulu kararıyla belirlenen bir temettü ödemesi alacaksınız. Toplam kârınızı hesaplarken ödenen temettüleri ve hisselerinizi satarken alış fiyatı üzerinden elde ettiğiniz kârı dikkate almalısınız. Çalışan bu yatırımından kâr elde edip etmediğini ancak hisselerini sattığı zaman bilebilecektir. Michelin hisse değerinin düşmesi durumunda çalışan satış kararı vermediği sürece para kaybetmeyecektir.             

4. KÂR/ZARAR NEDİR?

Kâr bir hissenin alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark ile hesaplanır. Bu iki fiyat arasındaki fark pozitif ise hissedar çalışan kâr etmiştir. Tersi durumda ise zarar etmiştir.

HAK EDİCİ SÜRESİ VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ

1. HİSSELER NE ZAMAN SERBEST KALACAK?

BIB'Action planı kapsamında satın alınan hisseler, erken serbest bırakılma durumu hariç olmak üzere, tahsis tarihinden itibaren 5 yıl süreyle bloke edilecektir. Bu süreden sonra, Société Générale tarafından tutulan çalışanın Sharinbox hesabında mevcut ve görünür olacaklardır. AGA planları (bedelsiz hisse tahsisi) kapsamında, verilen hisse hakları 4 yıllık bir hak ediş süresine tabidir.

2. BAŞVURU SONRASINDA ÇALIŞANLARIN SORULARINI KİM YANITLAYACAK?

shareaction.michelin.com sitesi hizmetinizdedir.  Daha fazla bilgi için ayrıca compte-fonction.infoshareholder@michelin.com adresinden Michelin çalışan hisse planı ekibiyle veya kurumunuza hizmet veren çalışan hisse planı temsilcisiyle bağlantıya geçebilirsiniz. Son olarak hesabınızın yönetimine ilişkin tüm sorularınız için Société Générale’in “Nomilia” platformunu kullanabilirsiniz:• +1 844 890 5676 (ABD ve Kanada) +33 2 51 85 67 89 (diğer ülkeler)

3. BLOKAJ SÜRESİ NEDEN VAR?

Blokaj süresi Fransa yasalarınca belirlenmiştir. Hisseleri satış hakkı olmadan 5 yıl tutma zorunluluğu Fransa devletinin verdiği vergi avantajlarına karşılık olarak konmuştur.

4. HİSSELERİN DURDUĞU SÜRE BOYUNCA ÖDENMESİ GEREKEN YÖNETİM MASRAFI VAR MIDIR?

Evet, ancak Michelin şirkette çalıştıkları süre boyunca bu masrafların tamamını çalışanları adına üstlenmektedir.

5. BLOKAJ SÜRESİ TAMAMLANDIĞINDA NE OLACAK?

Çalışanlar Sharinbox hesaplarına girerek hisselerinin serbest kalıp kalmadığını kendileri kontrol edebilir. Serbest kalma sonrasında hisseleri satma veya tutmaya devam etme imkanı mevcuttur.

6. SATIŞ İŞLEMİ İÇİN BANKA MASRAFLARI SÖZ KONUSU MUDUR?

Evet, bunun tutarını Michelin tüm çalışanları için pazarlık yaparak belirlemiştir. 2023 için masraf tutarı talebin tamamı için minimum 6 Euro’nun altında olmamak üzere brüt işlem tutarının %0,30’u kadardır. Ancak dikkat, bu oran ve tutar gösterge olarak belirlenmiştir ve değişiklik gösterebilir.

7. ÇALIŞAN SAHİBİ OLDUĞU HİSSELERDEN NASIL HABERDAR OLACAK?

Online başvuru sırasında çalışana talep ettiği hisse sayısını belirten bir alındı belgesi verilecektir. Kontakların ihtiyaç halinde bu belgelere erişimi olacaktır.<br nBunun yanı sıra, 2023 sonunda her çalışana hesabına geçen hisse sayısını gösteren bir posta gönderilecektir. Ayrıca çalışana 2024’ün ilk çeyreği içinde sahip olduğu tüm varlıkları gösteren bir hesap dökümü gelecektir.<br nTüm hissedar çalışanlar Société Générale’e ait www.sharinbox.societegenerale.com sitesine girerek yatırım hesaplarını inceleyebilir ve serbest kalan hisselerini yönetebilir.

8. PARİS BORSASINDA İŞLEM GÖREN MICHELIN HİSSESİNİN FİYATINI NASIL TAKİP EDEBİLİRİM?

Michelin hissesinin işlem fiyatı ülkelerin Intranetleri üzerinde ve Michelin kurumsal web sitesinde görülebilir. Ayrıca büyük ekonomi gazetelerinin çoğu her gün dünya çapındaki büyük şirketlerin hisse fiyat bilgilerini vermektedir.

9. ÇALIŞANLARIN VARLIKLARINI KİM YÖNETİYOR?

Açılan ihale sonucunda Grup ülkelerinin çoğunda çalışan hisselerinin yönetimi için Fransız bankası Société Générale seçilerek görevlendirilmiştir. İngiltere'de ise bunun için Equiniti bankası görevlendirilmiştir.

10. HİSSELERİM İÇİN NASIL ERKEN BLOKAJ ÇÖZÜMÜ KULLANABİLİRİM?

Çalışanın kendi çalışan hisse planı temsilcisiyle bağlantıya geçerek gerekli belgeleri sunması gereklidir. Temsilci, ilgili ülkede geçerli olan kurallara göre talebi onaylayarak bankaya iletecektir. Fransa'da çalışanlar gerekli kanıtlarla birlikte internet veya telefon üzerinden doğrudan Société Générale ile bağlantıya geçebilir. İnternet için: https://sharinbox.societegenerale.com/fr/titulaires/ Telefon için:  +1 844 890 5676 (ABD ve Kanada) +33 2 51 85 67 89 (diğer ülkeler)  Serbest bırakma vakaları hakkında daha fazla bilgi için  https://www.esalia.com/en/savers/early-redemption/permitted-situations-for-early-release-employee-savings-plan/

ERKEN SÜRÜM

1. ERKEN BLOKAJ ÇÖZÜM HANGİ DURMLARDA SÖZ KONUSUDUR?

BIB'Action kapsamında satın alınan hisseler mevzuatta öngörülen erken blokaj çözümü hariç olmak üzere, hesabınıza geçtikten itibaren 5 yıl boyunca bloke olarak kalacaktır. Kendi ülkenizde erken blokaj çözümüne konu olabilecek durumları öğrenmek için lütfen yerel eki (Fransa için Plan d'Epargne Groupe yönetmeliğini) inceleyin veya kurumunuzdaki çalışan hisse planı temsilcisiyle bağlantıya geçin. Bu uygulamadan yararlanmak için çalışanın hisse planı temsilcisine durumunu kanıtlayıcı uygun belgeleri sunması gereklidir. Kanunda belirtilen durumlar haricinde, bu konuda yapılacak diğer hiçbir talep kabul edilmeyecektir. AGA (Ücretsiz Hisse Senedi Dağıtımı) planı kapsamında verilen hisse senedi hakları performans şartına bağlı olarak 4 yıllık süre sonunda kazanılır.

2. ÇALIŞANIN BAŞVURULARIN KAPANDIĞI TARİH İLE HİSSELERİN HESABA GEÇTİĞİ TARİH ARASINDA ERKEN BLOKAJ ÇÖZÜMÜNÜ GEREKTİREN BİR DURUMU ORTAYA ÇIKARSA BAŞVURUSUNU YAPTIĞI VARLIKLAR ÇÖZÜLEBİLİR Mİ?

Evet, ancak bunun için özel bir prosedür uygulanacaktır. Başvuruların kapanmasının ertesi gününden itibaren meydana gelecek tüm olaylar başvurusu yapılan varlıkların erken blokaj çözümünü sağlayabilir. Çalışanın hakkını kullanmak için maksimum 6 ay süresi vardır (evlilik, medeni birliktelik, vs. gibi çözüm ihtiyacının ortaya çıktığı tarihten itibaren). Erken blokaj çözümü talepleri beklemeye alınacak ve 2024 Ocak ayı başından itibaren işleme alınacaktır. Bunun için BIB’Action 2023 kapsamında satın alınan hisse miktarını belirten posta baz alınacaktır.

VERGİLENDİRME

1. HİSSELER VERGİYE TABİ MİDİR?

Ülkelerin çoğunda bu tarz programlar için avantajlı yasal düzenlemeler mevcuttur. Bununla birlikte, elde edilen kar ve temettüler vergiye tabi olabilir. İlgili çalışanların Fransa dışındaki ülkelerdeki yasal düzenlemeleri öğrenmek için başvuru formunda bulunan yerel eki incelemeleri uygun olacaktır. Fransa'daki çalışanlar BIB'Action broşürünü incelemelidir. Ayrıca Sharinbox’taki vergi kılavuzundan yararlanabilirsiniz: https://sharinbox.societegenerale.com/fr/titulaires/