Toate întrebările și răspunsurile noastre

FAQ

ACȚIONARIATUL PENTRU SALARIAȚI

1. DE CE SĂ DEVENIȚI ACȚIONAR MICHELIN?

Grupul dorește să facă acționariatul mai accesibil pentru salariați. „Acționariatul pentru salariați are o importanță dublă: este o dovadă a încrederii și a angajamentului tuturor față de Grup; de asemenea, contribuie la consolidarea grupului de acționari care protejează compania și, astfel, la o stabilitate sporită a capitalului companiei. Din aceste motive, dorim ca acționariatul pentru salariați să se dezvolte puternic în anii următori.”

2. ACȚIONARII SALARIAȚI VOR AVEA DREPTURI SUPLIMENTARE COMPARATIV CU ANGAJAȚII?

Nu. Calitatea de acționar nu o influențează deloc pe cea de angajat, deoarece fiecare dintre aceste două situații are propriile sale reglementări. Faptul de a fi acționar, fie acesta salariat sau nu, acordă dreptul la informații cu privire la situația economică și financiară a Companiei, dreptul de vot în cadrul Adunării generale a acționarilor, precum și dreptul de a primi un dividend ale cărui sumă și plată sunt stabilite în funcție de performanțele companiei și supuse votului în cadrul Adunării generale.

3. LA CE CÂȘTIGURI SE POATE AȘTEPTA ACȚIONARUL SALARIAT?

Ca orice acționar, va beneficia de plata unui dividend pentru fiecare acțiune deținută, în fiecare an, în funcție de rezultate și decizia Adunării generale a acționarilor. La calcularea câștigurilor trebuie să se țină cont de dividendele primite, precum și de eventualul profit obținut la vânzarea de acțiuni. Angajatul va afla doar în momentul vânzării dacă a obținut sau nu un profit. Dacă prețul acțiunilor Michelin scade, angajatul va pierde bani doar dacă decide să vândă.

4. CE ESTE UN PROFIT/O PIERDERE?

Profitul este calculat ca diferența dintre prețul de vânzare al unei acțiuni și prețul de cumpărare al acesteia. Dacă diferența dintre cele două valori este pozitivă, acționarul salariat obține un profit. În caz contrar, suferă o pierdere.

PERIOADA DE ÎNVESTIRE ȘI GESTIONAREA VALORILOR MOBILIARE

1. CÂND VOR FI DISPONIBILE ACȚIUNILE?

Acțiunile cumpărate în cadrul planului BIB'Action vor fi blocate timp de 5 ani, începând cu data alocării, cu excepția unui caz de deblocare anticipată. După această perioadă, acestea vor deveni disponibile și vizibile în contul Sharinbox al angajatului, administrat de Société Générale. În cadrul planurilor AGA (Alocare gratuită de acțiuni), drepturile la acțiuni acordate fac obiectul unei așa-numite perioade de achiziție de 4 ani. 

2. DUPĂ SUBSCRIERE, CINE VA RĂSPUNDE LA ÎNTREBĂRILE ANGAJAȚILOR?

Site-ul shareaction.michelin.com vă stă la dispoziție.  Pentru mai multe informații, puteți să contactați și echipa responsabilă de acționariatul pentru salariați Michelin, la adresa compte-fonction.infoshareholder@michelin.com sau responsabilul de acționariatul pentru salariați din cadrul entității dvs. În cele din urmă, pentru orice întrebare legată de gestionarea contului dvs., aveți la dispoziție platforma „Nomilia” a băncii Société Générale:• 1 844 890 5676 (SUA și Canada)• +33 2 51 85 67 89 (toate celelalte țări)

3. DE CE EXISTĂ O PERIOADĂ DE BLOCARE?

Durata blocării este prevăzută de legislația franceză. Obligația de a păstra acțiunile timp de 5 ani, fără posibilitatea de a le vinde, este contravaloarea avantajelor fiscale acordate de statul francez.

4. EXISTĂ COSTURI DE GESTIONARE DE PLĂTIT PE DURATA DEȚINERII ACȚIUNILOR?

Da, dar Michelin le suportă integral în cazul tuturor angajaților săi atât timp cât aceștia lucrează în cadrul Companiei.

5. CE SE ÎNTÂMPLĂ LA FINALUL PERIOADEI DE BLOCARE?

Angajații pot verifica ei înșiși disponibilitatea acțiunilor pe care le dețin, prin conectare la contul lor Sharinbox. Astfel, dacă acestea sunt disponibile, au posibilitatea de a le vinde sau chiar de a le păstra.

6. VOR FI PERCEPUTE COMISIOANE BANCARE ÎN MOMENTUL VÂNZĂRII?

Da. Suma aferentă acestora a fost negociată cu Michelin pentru toți angajații. În 2023, acestea se ridică la 0,30 % din valoarea brută a tranzacției, cu un minimum de 6 euro pentru orice solicitare. Atenție! Acest procent și această sumă pot varia și sunt menționate doar orientativ.

7. CUM VA FI INFORMAT UN ANGAJAT CU PRIVIRE LA ACȚIUNILE PE CARE LE ARE LA DISPOZIȚIE?

În cazul subscrierii online, angajatul va primi o confirmare de primire privind numărul de acțiuni solicitate. Reprezentanții vor avea acces la aceste documente în caz de nevoie.În plus, fiecare angajat care a subscris acțiuni va primi la finalul anului 2023 o scrisoare privind numărul acțiunilor alocate. De asemenea, pe parcursul primului trimestru din 2024, va primi un extras de cont care va rezuma toate activele sale.Totodată, toți acționarii salariați vor avea acces la site-ul grupului Société Générale, www.sharinbox.societegenerale.com Acesta le va permite să consulte contul de titluri de valoare și să gestioneze acțiunile disponibile.

8. CUM SE URMĂREȘTE PREȚUL ACȚIUNILOR MICHELIN COTATE LA BURSA DIN PARIS?

Cotația acțiunilor Michelin este disponibilă pe intraneturile țărilor, precum și pe site-ul companiei Michelin. Pe deasupra, majoritatea marilor gazete economice publică în fiecare zi prețul acțiunilor marilor întreprinderi de dimensiune mondială.

9. CINE GESTIONEAZĂ ACTIVELE ANGAJAȚILOR?

În urma unei cereri de ofertă pentru gestionarea acțiunilor angajaților, în majoritatea țărilor în care activează Grupul, a fost selectată o bancă din Franța, Société Générale. În Regatul Unit, a fost aleasă banca Equiniti.

10. CUM SE OBȚINE DEBLOCAREA ANTICIPATĂ A ACȚIUNILOR?

Salariatul trebuie să ia legătura cu persoana de contact responsabilă de acționariatul pentru salariați, pentru a-i furniza documentele necesare. Aceasta va valida solicitarea în funcție de modalitățile adoptate în țară și o va transmite băncii. În Franța, salariatul poate contacta direct banca Société Générale online sau telefonic, pentru a-i furniza documentele justificative necesare. Online: https://sharinbox.societegenerale.com/fr/titulaires/Telefonic:  1 844 890 5676 (SUA și Canada) +33 2 51 85 67 89 (toate celelalte țări) Mai multe informații despre cazurile de eliberare pe  https://www.esalia.com/en/savers/early-redemption/permitted-situations-for-early-release-employee-savings-plan/

LANSARE TIMPURIE

1. CARE SUNT CAZURILE DE DEBLOCARE ANTICIPATĂ?

Acțiunile cumpărate în cadrul planului BIB'Action sunt blocate pe o perioadă de 5 ani, începând cu data alocării, cu excepția deblocării anticipate prevăzute în regulament. Pentru a afla cazurile de deblocare anticipată valabile pentru țara dvs., consultați anexa locală (regulamentul Planului de Economii al Grupului pentru Franța) sau luați legătura cu persoana de contact responsabilă de acționariatul pentru salariați din cadrul entității dvs. Pentru a beneficia de aceasta, angajatul trebuie să furnizeze celui din urmă documentele justificative corespunzătoare. În afara acestor cazuri juridice, nicio altă solicitare nu va fi acceptată. Drepturile la acțiuni în cadrul unui plan AGA (Alocare gratuită de acțiuni) sunt acordate în condiții de performanță după o perioadă de 4 ani.

2. DACĂ UN EVENIMENT CARE PERMITE DEBLOCAREA ANTICIPATĂ SURVINE ÎNTRE ÎNCHEIEREA PERIOADEI DE SUBSCRIERE ȘI DATA ALOCĂRII ACȚIUNILOR, ANGAJATUL POATE DEBLOCA ACTIVELE CARE REZULTĂ DIN SUBSCRIERE?

Da, dar se va aplica o procedură specială. De fapt, orice eveniment care are loc începând din ziua următoare încheierii perioadei de subscriere poate permite deblocarea anticipată a activelor care rezultă din subscrierea la operațiune. Angajatul are la dispoziție maximum 6 luni (începând din data motivului deblocării: căsătorie, parteneriat civil etc.) să își exercite dreptul. Solicitările de deblocare anticipată vor fi puse în așteptare și prelucrate de la începutul lunii ianuarie 2024, pe baza scrisorii care conține numărul de acțiuni achiziționate în cadrul planului BIB’Action 2023.

IMPOZITARE

1. ACȚIUNILE SUNT IMPOZITATE?

Majoritatea țărilor au legislații favorabile pentru acest tip de operațiune. Cu toate acestea, eventualele profituri și dividende pot fi supuse impozitării. Pentru a afla informații despre legislația aplicabilă în țările din afara Franței, angajații vizați trebuie să consulte anexa locală la formularul de subscriere. Salariații din Franța trebuie să consulte broșura BIB'Action. De asemenea, aveți la dispoziție un ghid fiscal pe Sharinbox: https://sharinbox.societegenerale.com/fr/titulaires/