Deveniți salariat acționar Michelin

Veniți alături de noi!

În prezent, există 77.000 de acționari salariați în cadrul Grupului Michelin, adică mai mult de un salariat din doi! Acesta este un semn puternic al angajamentului salariaților din cadrul companiei.

CUM PUTEȚI DEVENI ACȚIONAR CU BIB'ACTION

În fiecare an, salariații Grupului Michelin au posibilitatea să subscrie la Planul de acționariat pentru salariați, BIB’Action, pe pagina BIB’Action de pe site-ul shareaction.michelin.com.

Condițiile de eligibilitate

Pentru a fi eligibili, angajații trebuie:
• să aibă un contract de muncă cu o societate a Grupului care a aderat la Planul de economii al Grupului (PEG) și are sediul într-o țară eligibilă; 
• să aibă cel puțin 3 luni de vechime în ziua deschiderii perioadei de subscriere (continuă sau discontinuă, începând din 1 ianuarie N-1);
• să fie încă prezenți în cadrul companiei, în ziua subscrierii lor.

Pentru Franța, sunt vizate toate tipurile de contract (contract pe durată determinată sau contract pe durată nedeterminată, contract de profesionalizare, contract de ucenicie etc.), indiferent dacă acestea sunt active sau suspendate (concediu fără plată, concediu de creștere a copilului etc.). Stagiarii, interimarii și personalul extern nu sunt salariați Michelin. Prin urmare, nu sunt eligibili. 

În afara Franței, condițiile de eligibilitate pentru salariații Grupului Michelin sunt specificate în documentele locale puse la dispoziția salariaților. 

Numărul total de acțiuni oferite salariaților în cadrul planurilor BIB'Action este stabilit de Grup, respectând pachetul votat de acționari în cadrul Adunării Generale Anuale.

Reducere / Contribuție

Salariații eligibili beneficiază de o reducere de 20 % din prețul acțiunilor și o contribuție în acțiuni oferite care depinde de numărul de acțiuni subscrise. (*)

 

(*) condiții diferite pentru Regatul Unit

 

Testimoniale

De asemenea, veți putea vedea declarațiile salariaților care au subscris la BIB'Action.

În 2003, Michelin a introdus un comitet al acționarilor Michelin, alcătuit din acționari individuali și acționari salariați. Rolul acestui comitet este să contribuie prin considerațiile sale la îmbunătățirea comunicării cu acționarii individuali și salariați. 3 membri acționari salariați vă împărtășesc experiența lor. 

Adrien De Paredes: Sunt acționar salariat de 6 ani. Am profitat de planul de acționariat în 2018, știind doar că voi obține acțiuni suplimentare. În prezent, sunt și reprezentant BIB’Action în cadrul unității mele și membru CAM (Comitetul acționarilor Michelin) din 2021! Am aflat multe informații privind domeniul financiar și, dacă aș avea posibilitatea să investesc mai mult, aș investi în acțiuni fără să ezit.

Carine Katzenfort Poty: Sunt acționară salariată Michelin de peste 2 ani. Posibilitatea de a deveni acționar, plătind un preț preferențial, m-a motivat să subscriu. Este o ofertă foarte atractivă, care oferă un viitor pentru salariați. Grupul are valori deosebite, foarte importante pentru salariați. Investițiile în Grup permit participarea la dezvoltarea acestuia și consolidarea apartenenței la companie. Este un exemplu minunat de parteneriat și de a-i face pe angajați să se simtă apreciați. Este, de asemenea, o oportunitate reală, deoarece avem drept de vot în timpul Adunărilor Generale Anuale și este posibil să primim dividende.

Nicolas Morin: Sunt acționar salariat din 2012. Am subscris prin banca mea înainte de a începe subscrierile prin planurile BIB’Action. Știam că Michelin este o companie solidă și că volatilitatea face parte din bursă. Pentru mine, investiția în compania la care lucrez este o abordare logică, deoarece contribui „indirect” la performanțele acesteia și reprezintă un semn de încredere. Este un factor pozitiv atunci când avem timp pentru ca interesul compus să joace un rol. Mă simt mai implicat în misiunea mea. În plus, din 2021, fac parte din CAM, unde ajut la dezvoltarea comunicării cu acționarii individuali și salariați.

CUM PUTEȚI DEVENI ACȚIONAR

Alte modalități de a deveni acționar:

Grupul poate aloca acțiuni gratuite unora dintre angajații săi prin planuri de alocare gratuită de acțiuni (planuri AGA). Decizia de a înființa acest tip de plan a fost supusă votului acționarilor în cadrul Adunării Generale Anuale.
Drepturile asupra acțiunilor alocate în acest mod sunt supuse unei așa-numite perioade de achiziție cu o durată de patru ani: acțiunile vor fi achiziționate la sfârșitul perioadei cu condiția ca beneficiarii să rămână pe statul de plată al Grupului pe parcursul celor patru ani ai perioadei de achiziție. Numărul final de acțiuni emise depinde de obicei de criteriile de performanță ale Grupului.
Înainte de a fi convertite în acțiuni Michelin, drepturile pe acțiuni nu oferă posibilitatea de a primi un dividend, nici de a participa (și, prin urmare, de a vota) la Adunarea Generală Anuală.

Un salariat poate cumpăra acțiuni Michelin în afara planurilor BIB’Action, fie prin intermediul băncii Société Générale (acțiuni nominative pure), fie printr-un intermediar financiar (acțiuni nominative administrate).

Aveți întrebări?

Găsiți toate răspunsurile privind acționariatul pentru salariați Michelin