Planul de acționariat al angajaților Michelin

Mesajul directorului general:

„Acționariatul pentru salariați înseamnă încrederea angajaților noștri în strategia Michelin și asocierea lor mai directă cu rezultatele Grupului. Dorim să mărim procentul de deținere de capital de către angajați la 4 % până în 2030, prin facilitarea accesului la acționariat pentru toți angajații, în special în rândul agenților, în cazul cărora procentul de subscriere a crescut puternic în 2022, până la 47 %.  Anualizarea planului de acționariat BIB’Action trebuie să le ofere tuturor posibilitatea să cumpere acțiuni în condiții favorabile mai des sau în momente convenabile din viața lor. O participare regulată permite achiziționarea unor acțiuni Michelin la un preț de subscriere stabilit pe parcursul fiecărui plan, care poate fi mai mic sau mai mare în funcție de plan, fapt ce va avea drept efect atenuarea riscului legat de investițiile în acțiuni.”
 Y. CHAPOT, octombrie 2022

În cifre

2,20%

parte din capital deținută de salariații acționari la 31/12/2022

77 000

număr de salariați acționari Michelin la 31/12/2022

1,25 €

dividend pe acțiune, plătit în mai 2023 pentru exercițiul financiar 2022 (*) 
(*) aprobat de Adunarea generală a acționarilor în 12 mai 2023
pentru exercițiul financiar din 2022

Repartizarea capitalului

la 31/12/2022

acționari instituționali, fără domiciliu în Franța
acționari instituționali, cu domiciliul în Franța
acționari individuali
acționari salariați (pensionarii și foștii salariați sunt înregistrați ca acționari individuali)

Motivele pentru a investi

Motivele pentru a investi

Deveniți acționar salariat Michelin

Orice investiție în acțiuni implică un risc de pierdere de capital. Performanțele din trecut ale acțiunilor Michelin nu reprezintă o indicație a performanțelor viitoare. Aceasta nu reprezintă consultanță în investiții financiare. Această prezentare nu constituie o ofertă de vânzare sau o solicitare de ofertă de cumpărare de titluri Michelin. Dacă doriți să obțineți informații detaliate despre Grupul Michelin, inclusiv cu privire la factorii de risc, vă invităm să consultați documentele publice depuse în Franța în fața Autorității pentru valori mobiliare și piețe, disponibile și pe site-ul nostru: www.michelin.com.

Deveniți salariat acționar

Drepturile acționarilor

Acționarii salariați, care și-au cumpărat acțiuni printr-un plan de acționariat pentru salariați (planuri BIB’Action) sau care au primit acțiuni de la companie în cadrul unui plan de alocare gratuită de acțiuni (planuri AGA), beneficiază de aceleași drepturi ca ceilalți acționari individuali:
•    dreptul la informații regulate privind rezultatele economice și financiare;
•    dreptul de vot în cadrul Adunărilor Generale Anuale, care este proporțional cu numărul de acțiuni deținute. Adunarea Generală a acționarilor este o ședință la care sunt invitați să participe toți acționarii companiei. Toate deciziile importante cu privire la viitorul companiei sunt supuse aprobării acționarilor;
•    dreptul de a primi dividende proporțional cu acțiunile deținute, dacă o plată de dividend este validată. Dividendele fac obiectul impozitului pe venit.
În plus, acționarii salariați beneficiază și de comisioane de administrare plătite de companie.

Riscuri asociate cu deținerea de acțiuni

Indiferent de modul în care cumpără acțiuni, acționarii salariați au aceleași riscuri ca și ceilalți acționari individuali:
•    scăderea prețului acțiunilor: valoarea acțiunilor depinde, în primul rând, de opinia pe care o au investitorii despre companie, despre administrarea și strategia acesteia, despre viitorul său, opinie formată pe baza anumitor indicatori și elemente de analiză financiară și economică. Valoarea acestora depinde și de conjunctura economică internațională, evenimentele geopolitice și sănătatea sectorului de activitate al companiei;
•    schimbarea defavorabilă a impozitelor în cazul acționariatului pentru salariați;
•    riscul cursului valutar pentru acționarii din afara zonei euro.

Aveți întrebări?

Găsiți toate răspunsurile privind acționariatul pentru salariați Michelin