Michelin’de çalışan hissedar olmak

Bize katılın!

Bugün Michelin Grubu bünyesinde 77.000 çalışan hissedarız, yani her iki çalışanın birinden fazla! Bu, çalışanların Şirkete duyduğu bağlılığın güçlü bir göstergesi.

BIB'ACTION’LA NASIL HİSSEDAR OLUNUR?

Groupe Michelin çalışanları her yıl shareaction.michelin.com sitesindeki BIB’Action sekmesi üzerinden BIB’Action Çalışan Hisse planına başvurabilir.

Katılım şartları

Katılım için çalışanların aşağıdaki koşullara sahip olması gereklidir:
• Plana katılım şartlarına uyan bir ülkede Grup Tasarruf Planına (PEG) dahil olan bir Grup şirketiyle iş sözleşmesi olmak. 
• Satın alma başvurusunun ilk günü itibarıyla şirketin sürekli olarak 3 aydan eski çalışanı olmak (1 Ocak N-1’den itibaren devamlı veya aralıklı olarak)
• Başvuru yapılan gün hala şirket bünyesinde olmak.

Fransa için, aktif veya askıda (ücretsiz izin, doğum izni vb.) olsun tüm sözleşmeler (belirli süreli veya belirsiz süreli sözleşmeler, mesleki eğitim sözleşmesi, çıraklık sözleşmesi vb.) uygundur. Stajyerler, geçici çalışanlar ve harici personel Michelin çalışanı değildir ve programa katılamazlar. 

Fransa dışındaki Michelin Grubu çalışanları için uygunluk şartları çalışanların bilgisine sunulan ilgili yerel belgelerde belirtilmiştir. 

BIB'Action planları kapsamında çalışanlara sunulan toplam hisse senedi sayısı Genel Kurulda hissedarlar tarafından oylanarak kabul edilen bütçeye uygun şekilde Grup tarafından belirlenir.

İndirim/Şirket Katkısı

Uygun çalışanlar hisse senedi fiyatı üzerinden %20 indirim ve talep ettikleri hisse senedi sayısına göre belirlenen şirket hisse senedi katkısı alırlar.


Birleşik Krallık için farklı koşullar

Çalışan Görüşleri

Ayrıca BIB'Action’a katılan çalışanların paylaştıkları yorumları da görebilirsiniz.

Michelin’de 2003 yılından beri bireysel ve çalışan hissedarlardan oluşan Michelin Hissedarlar Komitesi mevcuttur. Komitenin amacı, fikir üreterek bireysel ve çalışan hissedarlarla olan iletişimin güçlendirilmesine katkı sağlamaktır. Komite üyemiz olan 3 çalışan hissedar sizlerle kendi deneyimlerini paylaşıyor. 

Adrien De Paredes: 6 yıldır çalışan hissedarım. Sadece ekstra hisse kazanacağım bilgisiyle 2018 hisse planından yararlandım. Bugün ek olarak kendi kurumumda BIB’Action kontağıyım ve 2021'den beri Michelin Hissedarlar Komitesi (CAM) üyesiyim! Finans dünyası hakkında çok şey öğrendim ve daha fazla yatırım yapma imkanım olsa hiç tereddütsüz hisse senetlerine yatırırdım.

Carine Katzenfort Poty : 2 yıldır Michelin çalışan hissedarıyım. Avantajlı fiyattan hissedar olma fırsatı başvuru yapma isteğimi artırdı. Çalışanlar için çok cazip ve gelecek vaat eden bir teklif. Grup, çalışanların çok bağlı olduğu büyük değerleri temsil ediyor. Gruba yatırım yapmak, onun büyümesine katılmayı ve şirketle olan aidiyet bağını güçlendirmeyi sağlıyor. Çalışanlara verilen değerin ve ortaklık anlayışının güzel bir örneği. Ayrıca somut da bir fırsat, çünkü Genel Kurulda oy hakkımız var ve temettü ödemesi alabiliyoruz.

Nicolas Morin: 2012’den beri çalışan hissedarım. BIB’Action planlarına katılmadan önce bankam aracılığıyla hisse aldım. Michelin’in sağlam bir şirket olduğunu ve fiyat dalgalanmasının borsanın bir parçası olduğunu biliyordum. Bana göre kendi şirketine yatırım yapmak mantıklı bir hareket, çünkü “dolaylı olarak” şirketin performansına katkı sağlıyorsunuz ve aynı zamanda bir güven göstergesi. Bileşik faiz kullanmak için zamanımız olduğunda bu olumlu bir bilanço oluyor. Misyonumu yerine getirmek için daha da fazla bağlılık hissediyorum. Ayrıca 2021’den beri, bireysel ve çalışan hissedarlarla olan iletişimin geliştirilmesine yardım etmek için CAM’de görev alıyorum.

NASIL HİSSEDAR OLUNUR?

Hissedar olmanın diğer yolları:

Grup bazı çalışanlarına ücretsiz hisse senedi dağıtımı (AGA) planlarıyla ücretsiz olarak Şirket hisse senedi verebilir. Bu planların uygulanması için gerekli karar Genel Kurulda hissedarların oylamasına sunulur. 
Bu şekilde verilen hisse senedi hakları dört yıllık bir hak ediş süresine tabidir. Hisseler, hak sahiplerine hak ediş süresi olan dört yıl boyunca Grup bünyesinde çalışmaya devam etme koşuluyla, bu sürenin sonunda verilir. Genellikle verilen hisse senedi sayısı Grubun performans kriterlerine göre belirlenir.  
Resmen Michelin hisse senedine dönüşmediği sürece, hisse senedi hakları temettü ödemesi veya Genel Kurula katılma veya oy kullanma imkanı sağlamaz.  

Çalışanlar BIB’Action planı haricinde Société Générale üzerinden (doğrudan nama yazılı) veya bir finansal aracı kurum üzerinden (aracılı nama yazılı) Michelin hissesi satın alabilir.

Sorunuz mu var?

Michelin çalışan hissedarlığına dair bütün yanıtlar burada