Werknemer-aandeelhouder worden van Michelin

Kom erbij!

Vandaag telt de Michelin-groep 77.000 werknemers-aandeelhouders, dat is meer dan één werknemer op twee! Dit is een sterk teken van betrokkenheid van de werknemers bij het bedrijf.

HOE AANDEELHOUDER WORDEN BIJ BIB'ACTION?

Elk jaar kunnen de werknemers van de Michelin-groep inschrijven op het werknemer-aandeelhoudersplan BIB'Action via de website shareaction.michelin.com in het tabblad BIB'Action.

Vereisten om in aanmerking te komen

Om in aanmerking te komen moeten werknemers:
een arbeidsovereenkomst hebben met een onderneming van de Groep die lid is van het Groepsspaarplan (PEG), gevestigd in een land dat in aanmerking komt. 
- ten minste 3 maanden anciënniteit hebben op de dag dat de inschrijving wordt geopend (doorlopend of onderbroken vanaf 1 januari N- 1) 
- nog in de onderneming aanwezig zijn op de dag van hun inschrijving.

Voor Frankrijk gaat het om alle soorten overeenkomsten (overeenkomst van bepaalde of onbepaalde duur, beroepsopleidingsovereenkomst, stageovereenkomst, enz.), ongeacht of zij actief zijn of opgeschort (onbetaald verlof, ouderschapsverlof, enz.). Stagiairs, tijdelijk personeel en extern personeel zijn geen Michelin-werknemers en komen niet in aanmerking. 

Buiten Frankrijk worden de voorwaarden voor de werknemers van de Michelin-groep gespecificeerd in de plaatselijke documentatie die ter beschikking van de werknemers wordt gesteld. 

Het totale aantal aandelen dat in het kader van de BIB'Action-plannen aan de werknemers wordt aangeboden, wordt door de Groep vastgesteld overeenkomstig het door de aandeelhouders op de algemene vergadering goedgekeurde budget.

Korting / Werkgeversbijdrage 

In aanmerking komende werknemers krijgen een korting van 20% op de aandelenprijs en een werkgeversbijdrage in aandelen aangeboden, afhankelijk van het aantal aandelen waarop is ingeschreven. (*)

 

(*) verschillende voorwaarden voor het VK

 

Getuigenissen

U kunt ook getuigenissen bekijken van werknemers die hebben ingeschreven op BIB'Action.

Sinds 2003 heeft Michelin een aandeelhouderscomité dat bestaat uit individuele aandeelhouders en werknemers-aandeelhouders. De rol van dit comité bestaat erin door zijn beschouwingen bij te dragen tot de verbetering van de communicatie met individuele aandeelhouders en werknemers-aandeelhouders. Onze 3 werknemers-aandeelhouders delen hun ervaring met u. 

Adrien De Paredes: Ik ben al 6 jaar werknemer-aandeelhouder, ik heb gebruik gemaakt van het aandelenplan 2018, gewoon wetende dat ik extra aandelen verdiende. Vandaag ben ik ook BIB'Action-schakel in mijn vestiging en sinds 2021 lid van het CAM (Comité van Michelin-aandeelhouders)! Ik heb veel geleerd van de financiële wereld en als ik de mogelijkheid had om meer te investeren, zou ik ongetwijfeld in aandelen investeren.

Carine Katzenfort Poty: Ik ben al meer dan 2 jaar werknemer-aandeelhouder van Michelin. De mogelijkheid om aandeelhouder te worden tegen een preferentieel tarief verhoogde mijn bereidheid om in te tekenen. Dit is een heel aantrekkelijk en toekomstgericht aanbod voor de werknemers. De Groep vertegenwoordigt grote waarden waaraan de werknemers zeer gehecht zijn. Door te investeren in de groep neemt u deel aan de ontwikkeling ervan en versterkt u de loyauteit aan de onderneming. Dit is een goed voorbeeld van partnerschap en het waarderen van de werknemers. Het is ook een echte kans omdat wij stemrecht hebben in de Algemene Vergadering en dividenden kunnen ontvangen.

Nicolas Morin: Ik ben sinds 2012 werknemer-aandeelhouder en schreef me in via mijn bank voordat ik me ging inschrijven via de BIB’Action-plannen. Ik wist dat Michelin een sterk bedrijf was en dat volatiliteit deel uitmaakt van de aandelenmarkt. Voor mij is het een logische stap om in je bedrijf te investeren omdat je "indirect" bijdraagt aan de prestaties ervan en het is een teken van vertrouwen. Dit is een positief resultaat als we tijd hebben om gezamenlijke belangen te stimuleren. Ik voel me nog meer toegewijd aan mijn opdracht. Bovendien ben ik sinds 2021 lid van de CAM om de communicatie met individuele aandeelhouders en werknemer-aandeelhouders te helpen ontwikkelen.

HOE WORDT U AANDEELHOUDER?

Andere manieren om aandeelhouder te worden:

De Groep kan aan bepaalde werknemers gratis aandelen van de onderneming toekennen via gratis aandelenplannen (AGA-plannen). Het besluit om dergelijke plannen op te zetten is onderworpen aan een stemming door de aandeelhouders in de algemene vergadering. 
De aldus toegekende aandelenrechten zijn onderworpen aan een zogenaamde wachtperiode van vier jaar: de aandelen worden aan het eind van deze periode onvoorwaardelijk, mits de begunstigden gedurende de wachtperiode van vier jaar in dienst van de Groep blijven. Het uiteindelijke aantal geleverde aandelen is gewoonlijk afhankelijk van de prestatiecriteria van de Groep.  
Voordat zij worden omgezet in Michelin-aandelen, bieden de aandelenrechten niet de mogelijkheid om een dividend te ontvangen, noch om deel te nemen (inclusief stemmen) aan de algemene vergadering.  

Een werknemer kan Michelin-aandelen kopen buiten de BIB’Action-plannen, hetzij bij Société Générale (effect zuiver op naam), hetzij bij een financiële tussenpersoon (beheerd effect op naam).

Nog vragen?

Alle antwoorden over het werknemer-aandeelhouderschap van Michelin