Welkom op uw website over Aandeelhoudersplan Werknemers Michelin

Door aandeelhouder te worden, geniet de werknemer een bijzondere status.  Hij levert een bijdrage aan de waardecreatie van de Onderneming en is er tegelijkertijd begunstigde van. Al meer dan 20 jaar biedt de Groep zijn werknemers de mogelijkheid om aandeelhouder te worden door gedurende een bepaalde periode de verwerving van aandelen tegen gunstige voorwaarden aan te bieden. In 2022 heeft de Groep besloten om op jaarbasis een Aandeelhoudersplan voor werknemers BIB’Action aan te bieden. 
Hier vindt u alle informatie voor de werknemers-aandeelhouders.

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is een bevoorrecht moment van informatie, uitwisseling en verdeling over het leven van de vennootschap. Aandeelhouders kunnen zich via hun stem uitdrukken en zo deelnemen aan de belangrijke beslissingen van de Groep, ongeacht het aantal aandelen dat ze bezitten.

De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt gehouden op 17 mei 2024 in de Zénith d'Auvergne (Clermont-Ferrand).

Investeer in uw toekomst

Redenen om te investeren

Werknemer-aandeelhouder worden van Michelin

Elke belegging in aandelen houdt een risico van kapitaalverlies in. De prestaties van het Michelin-aandeel in het verleden vormen geen leidraad voor de toekomstige prestaties. Dit is geen financieel beleggingsadvies. Deze presentatie vormt geen aanbod tot verkoop of uitnodiging van een aanbod tot aankoop van effecten van Michelin. Voor meer informatie over Michelin, met inbegrip van de risicofactoren, verwijzen wij naar de openbare documenten die in Frankrijk zijn ingediend bij de Autorité des marchés financiers (AMF) en beschikbaar zijn op onze website www.michelin.com

In cijfers

2,10%

aandeel van het kapitaal in handen van werknemers-aandeelhouders op 31/12/2023

71 000

aantal Michelin werknemers-aandeelhouders op 31/12/2023

1,35 €

Dividend per aandeel, onderworpen aan goedkeuring door de Algemene Vergadering op 17 mei 2024 voor het boekjaar 2023.

 

Kom erbij!

Wilt u zich aansluiten bij de 71.000 werknemers die al hebben deelgenomen aan het Aandeelhoudersplan van Michelin, maar bent u niet zeker van de voorwaarden en regels om in aanmerking te komen? Deze rubriek is er om u te helpen.  

Nog vragen?

Alle antwoorden over het werknemer-aandeelhouderschap van Michelin