Welkom op uw website over Aandeelhoudersplan Werknemers Michelin

Door aandeelhouder te worden, geniet de werknemer een bijzondere status.  Hij levert een bijdrage aan de waardecreatie van de Onderneming en is er tegelijkertijd begunstigde van. Al meer dan 20 jaar biedt de Groep zijn werknemers de mogelijkheid om aandeelhouder te worden door gedurende een bepaalde periode de verwerving van aandelen tegen gunstige voorwaarden aan te bieden. In 2022 heeft de Groep besloten om op jaarbasis een Aandeelhoudersplan voor werknemers BIB’Action aan te bieden. 
Hier vindt u alle informatie voor de werknemers-aandeelhouders.

De dag van de aandeelhouders

De zes leden van het comité van de aandeelhouders van Michelin en het team dat de belangen van de individuele aandeelhouders en medewerker-aandeelhouders behartigt, nodigen tien individuele aandeelhouders en tien medewerker-aandeelhouders uit om op maandag 2 oktober de sites in Clermont-Ferrand te bezoeken. Klik op deze knop voor meer info:

Investeer in uw toekomst

Redenen om te investeren

Werknemer-aandeelhouder worden van Michelin

Elke belegging in aandelen houdt een risico van kapitaalverlies in. De prestaties van het Michelin-aandeel in het verleden vormen geen leidraad voor de toekomstige prestaties. Dit is geen financieel beleggingsadvies. Deze presentatie vormt geen aanbod tot verkoop of uitnodiging van een aanbod tot aankoop van effecten van Michelin. Voor meer informatie over Michelin, met inbegrip van de risicofactoren, verwijzen wij naar de openbare documenten die in Frankrijk zijn ingediend bij de Autorité des marchés financiers (AMF) en beschikbaar zijn op onze website www.michelin.com

In cijfers

2,20%

aandeel van het kapitaal in handen van werknemers-aandeelhouders op 31/12/2022

77 000

aantal Michelin werknemers-aandeelhouders op 31/12/2022

1,25 €

dividend per aandeel, uitbetaald in mei 2023 met betrekking tot het boekjaar 2022 (*) 
(*) goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 12 mei 2023 
 

Kom erbij!

Wilt u zich aansluiten bij de 77.000 werknemers die al hebben deelgenomen aan het Aandeelhoudersplan van Michelin, maar bent u niet zeker van de voorwaarden en regels om in aanmerking te komen? Deze rubriek is er om u te helpen.  

Nog vragen?

Alle antwoorden over het werknemer-aandeelhouderschap van Michelin