Dobro došli na veb-sajt za zaposlene akcionare Michelin

Nakon što postane akcionar, zaposleni ima poseban status.  On/ona je istovremeno i tvorac i korisnik kreiranja vrednosti Kompanije. Već više od 20 godina, Grupa nudi mogućnosti zaposlenima da postanu akcionari tako što će, tokom određenog perioda, kupiti akcije po povoljnim uslovima. U 2022. Grupa je odlučila da predloži plan BIB’Action za zaposlene akcionare na godišnjem nivou. 
Ovde ćete pronaći sve korisne informacije za zaposlene akcionare.

Generalna skupština

Privilegovan trenutak za informisanje, razmenu i deljenje podataka o radu Kompanije, Generalna skupština omogućava našim akcionarima da se svojim glasanjem izraze i na taj način učestvuju u važnim odlukama Grupe, i to bez obzira na broj akcija koje poseduju.

Godišnja skupština akcionara za 2024. godinu održana je u petak, 17. maja, u event centru Zénith d'Auvergne u blizini Clermonta-Ferranda, Francuska.

 

Uložite u budućnost

Razlozi za ulaganje

Postanite zaposleni akcionar kompanije Michelin

Svako ulaganje u akcije predstavlja rizik od gubitka kapitala. Prošli rezultati akcija kompanije Michelin ne ukazuju na njihov budući učinak. Ovo nije savet o finansijskom ulaganju. Ova prezentacija ne predstavlja prodajnu ponudu ili traženje ponude za kupovinu hartija od vrednosti Michelin. Ako želite da dobijete potpunije informacije o kompaniji Michelin, posebno o faktorima rizika, pozivamo vas da pogledate javne dokumente koji se nalaze u Francuskoj kod Nadležnog organa za finansijska tržišta, a koji su dostupni i na našoj veb stranici www.michelin.com

U brojevima

2,10%

udeo kapitala u vlasništvu zaposlenih akcionara do dana 31.12.2023

71 000

broj  zaposlenih akcionara Michelin do dana 31.12.2023

1,35 €

dividenda po akciji, podložna odobrenju Generalne skupštine 17. maja 2024. za finansijsku 2023. godinu. na srpskom

Pridružite nam se!

Želite li da budete jedan od 71.000 radnika koji već učestvuju u akcionarstvu kompanije MIchelin, ali ne znate koji su uslovi i pravila za učešće?  Na ovom mestu pronaći ćete pomoć.  

Imate li pitanja?

Pronađite sve odgovore u vezi s akcionarstvom zaposlenih kompanije Michelin