Sva naša pitanja i odgovori

FAQ

AKCIONARSTVO ZAPOSLENIH KOMPANIJE

1. ZAŠTO DA POSTANETE AKCIONAR KOMPANIJE MICHELIN ?

Grupa želi da akcionarstvo učini što dostupnijim zaposlenima. „Radničko akcionarstvo važno je na dva načina: ono pokazuje poverenje i privrženost svih nas našoj Grupi; takođe, doprinosi jačanju tvrdog jezgra akcionara, a time i većoj stabilnosti kapitala kompanije. Zbog te dve stvari želimo da se radničko akcionarstvo snažno razvije u godinama koje dolaze“.

2. DA LI ĆE ZAPOSLENI AKCIONARI IMATI DODATNA PRAVA U ODNOSU NA ZAPOSLENE?

Ne. Položaj akcionara ne utiče ni na koji način na položaj zaposlenog i svaka od te dve pozicije podleže sopstvenim pravilima. Položaj akcionara, u svojstvu radnika ili ne, daje pravo na obaveštavanje o ekonomskoj i finansijskoj situaciji Kompanije, pravo glasa na Skupštini akcionara, kao i na pravo dobijanja dividende čiji iznos i isplata se određuje u zavisnosti od rezultata preduzeća nakon glasanja Generallne skupštine.

3. KOLIKU ZARADU AKCIONAR MOŽE DA OČEKUJE ?

Kao i svaki akcionar, dobijaće isplatu dividende za svaku posedovanu akciju, svake godine, prema rezultatima i odlukom Skupštine akcionara. Pri obračunu dobiti moraju se uzeti u obzir i primljene dividende i kapitalna dobit ostvarena prodajom akcija. Tek u trenutku prodaje zaposleni zna da li je ostvario kapitalnu dobit ili nije. U slučaju pada cene akcija kompanije Michelin, radnik će izgubiti novac samo ako odluči da proda akcije.

4. ŠTA JE TO KAPITALNI DOBITAK/KAPITALNI GUBITAK?

Kapitalna dobit se obračunava kao razlika između kupovne i prodajne cene akcije. Ako je njihova razlika pozitivna, zaposleni akcionar je ostvario kapitalnu dobit. U suprotnom, ostvario je gubitak.

VESTING PERIOD I UPRAVLJANJE HARTIJAMA OD VREDNOSTI

1. KADA ĆE AKCIJE BITI DOSTUPNE?

Akcije kupljene kao deo plana BIB'Action biće blokirane 5 godina od datuma raspodele osim u slučaju prevremenog puštanja u prodaju. Nakon ovog perioda, one će biti dostupne i vidljive na Sharinbox nalogu zaposlenog kojim upravlja Société Générale. Kao deo AGA (Free Share Grant) planova, prava na dodeljene akcije podležu takozvanom periodu sticanja prava od 4 godine. 

2. NAKON UPISA AKCIJA, KO ĆE ODGOVARATI NA PITANJA ZAPOSLENIH?

Veb-sajt shareaction.michelin.com vam je na raspolaganju.  Za više informacija možete se obratiti i Michelin timu za akcionarstvo zaposlenih na compte-fonction.infoshareholder@michelin.com ili koordinatoru za akcionarstvo zaposlenih koji je dodeljen vašoj jedinici. Konačno, za sva pitanja u vezi sa upravljanjem vašim nalogom, dostupna je platforma „Nomilia“ banke Société Générale:• 1 844 890 5676 (SAD i Kanada)• +33 2 51 85 67 89 (sve druge zemlje)

3. ZAŠTO POSTOJI PERIOD BLOKADE?

Period blokade je određen francuskim zakonom. Obaveza da se akcije čuvaju 5 godina, a da se ne mogu prodati, propisana je zbog poreskih olakšica koje daje francuska država.

4. DA LI SE PLAĆA NAKNADA ZA UPRAVLJANJE TOKOM ZADRŽAVANJA AKCIJA?

Da, ali Michelin preuzima obavezu izmirivanja za sve zaposlene sve dok rade u kompaniji.

5. ŠTA SE DEŠAVA NAKON PERIODA BLOKADE?

Zaposleni mogu sami da provere dostupnost svojih akcija tako što će se prijaviti na svoj Sharinbok nalog. Oni tada imaju opciju da ih prodaju ili zadrže ako su dostupne.

6. DA LI U TRENUTKU PRODAJE POSTOJE TROŠKOVI BANKE?

Da, iznos troškova banke ispregovarala je kompanija Michelin za sve zaposlene. U 202godini, oni iznose 0,30% bruto iznosa transakcije, sa minimalnim troškom od 6 evra za svaki zahtev. Pažnja, ova stopa i ovaj iznos mogu da variraju i dati su samo u informativne svrhe.

7. KAKO ĆE ZAPOSLENI BITI OBAVEŠTEN O AKCIJAMA KOJE POSEDUJE?

Prilikom upisa putem interneta, zaposleni će dobiti potvrdu o prijemu koja potvrđuje traženi broj akcija. Kontakti će po potrebi imati mogućnost pristupa ovim dokumentima.Pored toga, svaki zaposleni koji se upiše dobiće, krajem 202godine, pismo u kojem se navodi broj dodeljenih akcija. Takođe će dobiti izvod sa računa tokom kvartala 202godine, u kojem će se sumirati sva njegova sredstva.Svi zaposleni imaju pristup i veb-sajtu banke Société Générale, www.sharinbox.societegenerale.com, gde mogu da provere račun sa hartijama od vrednosti, kao i da upravljaju dostupnim akcijama.

8. KAKO PRATITI CENU MICHELIN AKCIJA KOJIMA SE TRGUJE NA PARISKOJ BERZI?

Kotiranje Michelin akcija je dostupno na intranetima u zemlji, kao i na korporativnom sajtu kompanije Michelin. Pored toga, većina velikih ekonomskih novina daje dnevne cene akcija za velike svetske kompanije.

9. KO UPRAVLJA IMOVINOM ZAPOSLENIH?

Francuska banka, Société Générale, izabrana je nakon poziva na tender za upravljanje akcijama zaposlenih u većini zemalja Grupe.U Ujedinjenom Kraljevstvu je izabrana Equiniti banka.

10. KAKO DO PREVREMENE DEBLOKADE AKCIJA?

Zaposleni mora da kontaktira svog koordinatora za zaposlene akcionare, kome će dostaviti potrebna dokumenta. On/ona će potvrditi zahtev prema procedurama usvojenim u zemlji i poslati ga banci. U Francuskoj, zaposleni se može obratiti banci Société Générale direktno putem interneta ili putem telefona sa potrebnim pratećim dokumentima. Preko interneta: https://sharinbox.societegenerale.com/fr/titulaires/ Telefonom:  1 844 890 5676 (SAD i Kanada) +33 2 51 85 67 89 (sve druge zemlje) Viac informácií o prípadoch uvoľnenia na : https://www.esalia.com/en/savers/early-redemption/permitted-situations-for-early-release-employee-savings-plan/

PREVREMENO PUŠTANJE NA SLOBODU

1. KOJI SU SLUČAJEVI RANIJE DEBLOKADE?

Akcije kupljene u okviru plana BIB'Action blokirane su na period od 5 godina, od dana raspodele, osim u slučaju prevremenog oslobađanja predviđenog propisima. Da biste saznali o slučajevima prevremenog otpuštanja u vašoj zemlji, konsultujte lokalni dodatak (propisi Grupnog plana štednje za Francusku) ili kontaktirajte dopisnika o akcionarstvu zaposlenih u vašem entitetu. Da bi imao koristi od toga, zaposleni mora da obezbedi ovom poslednjem odgovarajuću prateću dokumentaciju.
 Osim ovih pravnih slučajeva, nijedan drugi zahtev neće biti prihvaćen.
 Prava na udeo u okviru AGA (Free Share Grant) plana se isporučuju pod uslovom izvršenja nakon perioda od 4 godine.

2. UKOLIKO DOGAĐAJ KOJI OMOGUĆAVA PREVREMENU DEBLOKADU NASTANE IZMEĐU ZAVRŠETKA UPISA AKCIJA I DATUMA DODELE AKCIJA, DA LI ZAPOSLENI MOŽE DA DEBLOKIRA IMOVINU KOJA POTIČE IZ UPISA?

Da, ali će biti primenjena posebna procedura. U stvari, svaki događaj koji se dogodi od dana nakon zatvaranja upisa može da omogući prevremeno oslobađanje sredstava koja su rezultat upisa akcija. Zaposleni ima rok od maksimalno 6 meseci (od datuma razloga za deblokadu: brak, sporazumna vanbračna zajednica, ...) da ostvari svoje pravo. Zahtevi za prevremenu deblokadu biće stavljeni na čekanje i obrađeni od početka januara 202godine, na osnovu dopisa u kome se navodi broj akcija stečenih u okviru plana BIB'Action 2023.

ОПОРЕЗИВАЊА

1. DA LI SE NA AKCIJE PLAĆA POREZ?

Većina zemalja predviđaju povoljne zakonske uslove za ovu vrstu aktivnosti. Međutim, dobit i dividende mogu biti podložne plaćanju poreza. Zaposleni treba da pogledaju lokalni dodatak priložen uz obrazac za upis da bi se informisali o zakonima koji se primenjuju u zemljama van Francuske.Za zaposlene u Francuskoj, treba konsultovati brošuru BIB'Action. Poreski vodič takođe je dostupan i na portalu sharinbox https://sharinbox.societegenerale.com/fr/titulaires/