ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ผู้ถือหุ้นพนักงานมิชลินของคุณ

การเป็นผู้ถือหุ้นทำให้พนักงานได้รับประโยชน์จากสถานะพิเศษ  แบบสองเท่าทั้งผู้มีส่วนร่วมและผู้ได้รับผลประโยชน์จากการสร้างมูลค่าของกลุ่มบริษัท เป็นเวลากว่า 20 ปีที่กลุ่มบริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมเป็นผู้ถือหุ้นโดยการเสนอขายหุ้นภายใต้เงื่อนไขที่ได้เปรียบในช่วงเวลาที่กำหนด ในปี 2022 กลุ่มบริษัทตัดสินใจเสนอแผนผู้ถือหุ้นพนักงาน BIB’Action เป็นประจำทุกปี 
ที่นี่คุณจะพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งหมดสำหรับผู้ถือหุ้นพนักงาน

การประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2024 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม ที่ศูนย์ประชุม Zénith d'Auvergne ใกล้กับเมือง Clermont-Ferrand ประเทศฝรั่งเศส

ลงทุนเพื่ออนาคตของคุณ

เหตุผลที่ควรลงทุน

เป็นผู้ถือหุ้นพนักงานมิชลิน

การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุน ประสิทธิภาพของหุ้นมิชลินในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต นี่ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนทางการเงิน การนำเสนอนี้ไม่ถือว่าเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหุ้นมิชลิน หากคุณต้องการรับข้อมูลเกี่ยวกับมิชลิน ที่ครบถ้วนมากขึ้น โดยเฉพาะปัจจัยเสี่ยง เราขอเชิญให้คุณอ่านเอกสารสาธารณะที่ยื่นในฝรั่งเศสต่อเจ้าหน้าที่ในตลาดการเงินซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์ของเราที่ www.michelin.com

ตัวเลข

2,10%

ส่วนแบ่งทุนที่ถือโดยพนักงานผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31/12/2023

71 000

จำนวนพนักงานผู้ถือหุ้นมิชลิน ณ วันที่ 31/12/2023

1,35 €

เงินปันผลต่อหุ้น จ่ายในเดือนพฤษภาคม 2023 สำหรับปีงบประมาณ 2023 (*)
(*) ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2023
 

เข้าร่วมกับเรา !

คุณต้องการเข้าร่วมกับพนักงาน 71,000 คนที่มีส่วนร่วมในการถือหุ้นมิชลิน แต่ไม่ทราบว่ามีเงื่อนไขและกฎการมีสิทธิ์อย่างไร? หัวข้อนี้พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ  

คำถาม ?

พบทุกคำตอบเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นพนักงานมิชลิน