Witamy na stronie akcjonariatu pracowniczego Michelin

Stając się akcjonariuszem, pracownik korzysta ze szczególnego statusu.  Jest zarówno współtwórcą wartości Spółki, jak i czerpie z niej korzyści. Grupa od ponad 20 lat oferuje swoim pracownikom możliwość zostania akcjonariuszami poprzez proponowanie w określonym czasie akcji do nabycia na korzystnych warunkach. W 2022 r. Grupa zdecydowała się na coroczną ofertę programu akcjonariatu pracowniczego BIB’Action. 
Tutaj znajdziesz wszystkie informacje przydatne dla pracowników uczestniczących w programie akcjonariatu pracowniczego.

Walne Zgromadzenie

W ważnym momencie informowania, wymiany i dzielenia się życiem Spółki Walne Zgromadzenie umożliwia naszym akcjonariuszom wyrazić swoją opinię poprzez swój głos, a tym samym brać udział w ważnych decyzjach Grupy, bez względu na liczbę posiadanych akcji.

Walne Zgromadzenie odbędzie się 17 maja 2024 r. w Zénith d'Auvergne (Clermont-Ferrand).

Zainwestuj w swoją przyszłość

Powody do inwestowania

Weź udział w programie akcjonariatu pracowniczego Michelin

Każda inwestycja w akcje wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Dotychczasowe wyniki akcji Michelin nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników. Niniejsza prezentacja nie stanowi porady finansowej. Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży ani nie jest propozycją kupna akcji Michelin. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat Michelin, a w szczególności wszelkich czynników ryzyka, należy zapoznać się z dokumentami publicznymi złożonymi we Francji w Autorité des marchés financiers, które są również dostępne na stronie internetowej www.michelin.com/en/.

W liczbach

2,20%

udział w kapitale, który na dzień 31.12.2022 r. jest w posiadaniu pracowników uczestniczących w programie akcjonariatu pracowniczego

77 000

liczba akcjonariuszy-pracowników Michelin na dzień 31.12.2022 r.

1,25 €

dywidenda na akcję wypłacona w maju 2023 r. za rok obrotowy 2022 (*)
(*) zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 maja 2023 r.,
 

Dołącz do nas!

Czy chcesz dołączyć do 77 000 pracowników, którzy już uczestniczyli w akcjonariacie Michelin, ale nie wiesz, jak wyglądają warunki i zasady kwalifikacji? Tutaj znajdują się informacje, które mogą Ci pomóc.  

Pytania?

Zobacz odpowiedzi na pytania na temat akcjonariatu pracowniczego Michelin