Wyniki Twojej inwestycji

Ewolucja sytuacji na giełdzie w latach 2023 - Baza 100 na dzień 01/01/2023

Dane na wykresie są oparte na 100 w dniu 01/01/2023.

W 2022 r. główne rynki akcji we Francji i za granicą odnotowały spadki. Podwyżka stóp procentowych prowadzi do spadku płynności w gospodarce, a tym samym do spowolnienia światowego wzrostu. 

Euro Stoxx to indeks giełdowy akcji ze strefy euro opracowany przez STOXX, dostawcę indeksów należącego do Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie (Deutsche Börse). Indeks składa się z 50 akcji z 11 krajów strefy euro. Euro Stoxx jest benchmarkowym indeksem ogólnoeuropejskim, który obejmuje najbardziej znane akcje ze Starego Kontynentu. Euro Stoxx 600 obejmuje 600 spółek o największej kapitalizacji w Europie. 

Akcje Michelin
Akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Paryżu (Euronext Paris). Akcje Michelin wchodzą w skład indeksu CAC 40, czyli 40 spółek wybranych ze 100 największych kapitalizacji rynkowych według określonych kryteriów, notowanych na rynkach regulowanych Euronext w Paryżu. 
Firma jest także uwzględniona w głównych indeksach etycznych: DJSI (Dow Jones Sustainability Index), Stoxx dla Europy i DJSI World dla świata oraz ESI (Ethibel Sustainability Index) Europe.
Aby codziennie obserwować zmiany kursu akcji Michelin, odwiedź stronę https://www.michelin.com/finance/action-michelin/cours/ 

Kształtowanie się dywidend i poziomów wypłat

Dane zostały skorygowane w celu odzwierciedlenia splitu akcji,
przeprowadzonego 16 czerwca 2022 r.

Dywidenda za akcję w 2023 r. za rok 2022

1,35 EUR

Stawka wypłaty

49 %

Co powinieneś wiedzieć o dywidendzie?

Dane finansowe

Na stronie michelin.com znajdują się wszystkie nasze dane finansowe (codzienne notowania giełdowe, publikacje finansowe, aktualności).

Arkusze wskaźników finansowych

Wskaźnik rentowności sprzedaży ROS

Dokument do pobrania

Wolne przepływy pieniężne FCF

Dokument do pobrania

Pytania?

Znajdź wszystkie odpowiedzi na temat akcjonariatu pracowniczego Michelin