Kontakty

W kwestiach związanych z zarządzaniem kontem Sharinbox (zmiana danych osobowych, sprzedaż akcji ze swojego portfela itp.) skontaktuj się bezpośrednio z Société Générale.
Akcje Michelin są zarejestrowane na Twoje nazwisko na imiennym koncie otwartym w banku Société Générale Securities Services, na zlecenie Michelin. Twoje osobiste konto „Sharinbox” jest dostępne:

w Internecie

Sharinbox

lub telefonicznie pod numerem +33 (0)2 51 85 67 89

Centrum Obsługi Klienta Nomilia, bezpłatny numer, rozliczanie zgodnie z umową operatora i krajem, z którego dzwonisz. Operatorzy telefoniczni są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do 18:00 (czasu środkowoeuropejskiego), aby odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Serwis umożliwia akcjonariuszom

Société Générale

  • zmieniać swoje dane osobowe
  • podać swój numer konta, na które wypłacone zostaną dywidendy (jeżeli wypłata dywidendy zostanie zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie)
  • składać zlecenia sprzedaży
  • przeglądać swoje aktywa i historię transakcji

Uwaga: Twoje dane na koncie Sharinbox muszą być aktualne, aby zapewnić prawidłowe transakcje

Kontakt z zespołem Michelin

Możesz skontaktować się z zespołem Michelin ds. akcjonariatu pracowniczego, który współpracuje z Société Générale. Oto jego adres:

compte-fonction.infoshareholder@michelin.com

Zespół pozostaje do Twojej dyspozycji w razie potrzeby.
W każdej spółce Grupy przydzielony jest korespondent, który służy pomocą w obsłudze konta Sharinbox.

Pytania?

Znajdź wszystkie odpowiedzi na temat akcjonariatu pracowniczego Michelin