Aandeelhoudersplan voor Michelin-werknemers

Een woord van de manager:

"Het aandeelhoudersplan voor werknemers weerspiegelt het vertrouwen van onze werknemers in de strategie van Michelin en geeft hen een directer aandeel in de resultaten van de Groep. Wij streven ernaar het aandeelhouderschap van werknemers tegen 2030 te verhogen tot 4%, door de toegang tot aandelenbezit voor alle werknemers te vergemakkelijken, in het bijzonder voor de agenten, waarvan de inschrijving in 2022 sterk is gestegen tot 47%.  Door het jaarlijks terugkerende karakter van het aandeelhoudersplan BIB’Action moeten alle werknemers vaker, of op gepaste momenten in hun leven, aandelen kunnen kopen tegen gunstvoorwaarden. Een regelmatige deelneming maakt het mogelijk Michelin-aandelen te verwerven tegen een intekenprijs die op het ogenblik van elk plan wordt vastgesteld en die naargelang van de plannen hoger of lager kan zijn. Dit leidt tot een afvlakking van het risico dat hoort bij beleggen in aandelen.
 Y.CHAPOT oktober 2022"

In cijfers

2,20%

aandeel van het kapitaal in handen van werknemers-aandeelhouders op 31/12/2022

77 000

aantal Michelin werknemers-aandeelhouders op 31/12/2022

1,25 €

dividend per aandeel, uitbetaald in mei 2023 met betrekking tot het boekjaar 2022 (*) 
(*) goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 12 mei 2023 
het boekjaar 2022

Verdeling van het kapitaal

op 31/12/2022

Institutionele aandeelhouders die niet in Frankrijk wonen
Franse ingezeten institutionele aandeelhouders
Individuele aandeelhouders
Werknemers-aandeelhouders (gepensioneerden en voormalige werknemers worden geregistreerd als individuele aandeelhouders)

Redenen om te investeren

Redenen om te investeren

Werknemer-aandeelhouder worden van Michelin

Elke belegging in aandelen houdt een risico van kapitaalverlies in. De prestaties van het Michelin-aandeel in het verleden vormen geen leidraad voor de toekomstige prestaties. Dit is geen financieel beleggingsadvies. Deze presentatie vormt geen aanbod tot verkoop of uitnodiging van een aanbod tot aankoop van effecten van Michelin. Voor meer informatie over Michelin, met inbegrip van de risicofactoren, verwijzen wij naar de openbare documenten die in Frankrijk zijn ingediend bij de Autorité des marchés financiers (AMF) en beschikbaar zijn op onze website www.michelin.com

Rechten van de aandeelhouders

Rechten van de aandeelhouders

Werknemers-aandeelhouders, of zij hun aandelen nu hebben verworven via een aandelenplan voor werknemers (BIB'Action-plannen) of dat deze aandelen hun door de onderneming zijn aangeboden via een gratis aandelenplan (AGA-plannen), genieten dezelfde rechten als andere individuele aandeelhouders:
- regelmatig te worden geïnformeerd over de economische en financiële resultaten.
- stemmen op algemene vergaderingen: het stemrecht staat in verhouding tot het aantal aandelen dat men bezit. De algemene vergadering van aandeelhouders is een vergadering waaraan alle aandeelhouders van de vennootschap kunnen deelnemen. Alle belangrijke beslissingen over de toekomst van de onderneming zijn onderworpen aan de goedkeuring van de aandeelhouders.
- dividenden ontvangen in verhouding tot de aangehouden aandelen, indien een dividenduitkering wordt gevalideerd. Dividenden zijn onderworpen aan inkomstenbelasting.
De werknemers-aandeelhouders profiteren ook van het feit dat de onderneming de beheersvergoedingen betaalt.

Risico's in verband met het aandeelhouderschap

Ongeacht hoe zij aandelen verwerven, lopen werknemers-aandeelhouders dezelfde risico's als andere individuele aandeelhouders:
- de daling van de aandelenkoers: de waarde van het aandeel hangt in de eerste plaats af van het oordeel dat beleggers vellen over de onderneming, haar management, haar strategie en haar toekomst, op basis van een aantal ratio's en elementen van financiële en economische analyse. Het hangt ook af van de internationale economische situatie, de geopolitieke gebeurtenissen en de gezondheid van zijn activiteitensector.
- de ongunstige ontwikkeling van het belastingstelsel met betrekking tot werknemersparticipaties 
- het wisselkoersrisico voor aandeelhouders buiten de eurozone

Nog vragen?

Alle antwoorden over het werknemer-aandeelhouderschap van Michelin