MICHELIN ÇALIŞAN HİSSEDARLIĞI PLANI

MAKALE :

YVES CHAPOT, GENEL MÜDÜR VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ

“Çalışan hissedarlığı çalışanlarımızın Michelin’in stratejisine olan güvenini gösteriyor ve onları Grubun elde ettiği sonuçlara daha doğrudan bağlı kılıyor. 2030 itibarıyla çalışanlarımızın elindeki sermaye tutarını %4’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun için tüm çalışanlarımız için, özellikle de 2022’de güçlü bir yükselişle %47 hissedarlık oranına ulaşan işçilerimiz için hissedarlığa erişimi kolaylaştırıyoruz.  BIB’Action hisse planının her yıl uygulanması sayesinde, herkesin daha sık veya kendine uygun olan zamanda imtiyazlı koşullarla hisse senedi satın alması mümkün oluyor. Düzenli katılım, her plan için sabitlenen, ancak planlara göre yüksek veya düşük olabilen hisse fiyatları üzerinden Michelin hissesi almaya imkan sağlayacak, böylece hisse senedi yatırımının getirdiği risk hafiflemiş olacaktır.”

Rakamlar

2,20%

31/12/2022 tarihinde çalışan hissedarların elinde bulunan sermaye

77 000

31/12/2022 tarihinde Michelin çalışanı olan hissedar sayısı

1,25 €

2022 mali yılı için Mayıs 2023'te ödenen hisse başına temettü (*) 
(*) 12 Mayıs 2023’te yapılan Hissedarlar Genel Kurulu tarafından onaylanmıştır
2022 mali yılı

Sermaye dağılımı

31.12.2022 itibarıyla

Fransa dışında yerleşik kurumsal hissedarlar
Fransa'da yerleşik kurumsal hissedarlar
Bireysel hissedarlar
Çalışan hissedarlar (emekliler ve eski çalışanlar bireysel hissedar kategorisindedir)

Neden yatırım yapmalıyım?

Neden yatırım yapmalıyım?

Michelin’de çalışan hissedar olmak

Tüm hisse senedi yatırımları sermaye kaybı riski içerir. Michelin hissesinin geçmiş performansları gelecek performansları için belirleyici değildir. Bir bir finansal yatırım tavsiyesi değildir. Bu sunum bir satış teklifi veya Michelin hissesi satın alma teklifi talebi değildir. Michelin ve özellikle risk faktörleri hakkında daha kapsamlı bilgi almak isterseniz lütfen Fransa finansal piyasalar düzenleyici kurumunda (Autorité des Marchés Financiers) mevcut olan kamuya açık belgeleri ve internet sitemiz www.michelin.com’da yer alan bilgileri inceleyin.

Hissedarların hakları

Hissedarların hakları

Çalışan Hissedar Planı (BIB’Action planları) kapsamında hisse satın almış veya ücretsiz hisse senedi dağıtım planı (AGA planları) kapsamında şirketin hisse senedi vermiş olduğu çalışan hissedarlar, diğer bireysel hissedarlarla aynı haklara sahiptir:
•    Ekonomik ve finansal sonuçlar hakkında düzenli olarak bilgilendirilmek.
•    Genel Kurullarda oy kullanmak. Oy hakkı sahip olunan hisse sayısıyla orantılıdır. Hissedarlar Genel Kurulu şirketin tüm hissedarlarının katılım için davet edildiği bir toplantıdır. Şirketin geleceği için alınan bütün önemli kararlar hissedarların onayına sunulur.
•    Temettü ödemesi onaylanması durumunda sahip olunan hisse sayısıyla orantılı olarak temettü almak. Temettüler gelir vergisine tabidir.
Ayrıca çalışan hissedarların hisse yönetim masrafları şirket tarafından karşılanır.

Hissedarlığın riskleri

Hisseler nasıl alınmış olursa olsun, diğer bireysel hissedarlar için geçerli olan riskler çalışan hissedarlar için de geçerlidir:
•    Hisse fiyatının düşmesi. Hisse değeri öncelikle yatırımcıların şirkete ilişkin bazı oranlardan ve finansal ve ekonomik analizlerden yola çıkarak şirket, yönetimi, stratejisi ve geleceği hakkında yaptıkları değerlendirmeye bağlıdır. Ayrıca uluslararası ekonomik konjonktür, jeopolitik olaylar ve faaliyet sektörünün sağlıklı olup olmadığı gibi faktörlerin hisse değerine etkisi vardır.
•    Vergi uygulamalarının çalışan hissedarlığı aleyhine değişmesi.
•    Euro bölgesi dışındaki hissedarlar için kur riski.

Sorunuz mu var?

Michelin çalışan hissedarlığına dair bütün yanıtlar burada